scoala
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Meteo
Bun venit
Comunicat
Ordinul OSDSU nr. 6639 din 16.03.2021 prin care s-a instituit carantina zonala pentru comuna Cornetu:
________________________________________
Art.1 (1) Se instituie masura de carantina zonala, cu data de 16.03.2021, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile, pâna la data de 30.03.2021 ora 22:00 pentru comuna Cornetu, cu satele apartinatoare Cornetu si Buda, Judetul Ilfov.
Art.2 Este interzisa intrarea/iesirea din zona carantinata prin alte zone si cai de acces în afara celor deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere;
Art.3 Circulatia si stationarea în spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia MOTIVELOR bine justificate, prevazute în prezentul ordin, pe baza Declaratiei pe proprie raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.
Art.4 Se instituie urmatoarele masuri obligatorii pentru toate persoanele care se afla permanent sau tranziteaza zona carantinata:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata în zona carantinata si introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta a respectarii acestei masuri. IESIREA PERSOANELOR DIN LOCUINTA ESTE PERMISA DOAR PE BAZA DE DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, LEGITIMATIE DE SERVICIU SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR, dupa caz.
3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei carantinate, se interzice circulatia tuturor persoanelor în afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele EXCEPTII:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinta/ gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/ domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10.00-14.00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 6.00-10.00, respectiv 14.00-20.00
c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amânata si nici realizata de la distanta;
d) deplasarile scurte, în apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cât si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donarii de sânge, la centrele de transfuzie sanguina;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
h) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;
j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de întretinere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi prevazute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însotirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoana aflata în întretinere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activitati religioase;
o) deplasari ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
p) deplasari ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
4. În intervalul orar 22.00 – 6.00, circulatia persoanelor în afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru urmatoarele motive prevazute la pct.3 lit a), c), m) si o)
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si înapoi;
c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amânata si nici realizata de la distanta;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însotirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoana aflata în întretinere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
o) deplasari ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;
5. În/din zona carantinata este permisa intrarea / iesirea pentru:
a) transportul de marfa indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice în localitatea carantinata, precum si pentru aprovizionarea populatiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau în domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare, veterinare, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, a asistentei si protectiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publica, agriculturii, alimentatiei publice, comunicatiilor si transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinata si desfasoara activitatea profesionala în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însotirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întretinere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amânata si nici realizata de la distanta;
g) urgente medicale.
6. PENTRU VERIFICAREA MOTIVULUI DEPLASARII ÎN INTERES PROFESIONAL, PERSOANELE SUNT OBLIGATE SA PREZINTE, LA CEREREA PERSONALULUI AUTORITATILOR ABILITATE, LEGITIMATIA DE SERVICIU, ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR SAU O DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE;
7. În interiorul LOCALITATII SE INTERZICE CIRCULATIA PERSOANELOR ÎN GRUPURI PIETONALE MAI MARI DE 6 PERSOANE CARE NU APARTIN ACELEIASI FAMILII , PRECUM SI FORMAREA UNOR ASEMENEA GRUPURI;
8. Pentru verificarea motivului deplasarii în interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, declaratia pe propria raspundere, completata în prealabil.
9. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda NUMELE SI PRENUMELE, DATA NASTERII, ADRESA LOCUINTEI/GOSPODARIEI/LOCULUI ACTIVITATII PROFESIONALE, MOTIVUL DEPLASARII DINTRE CELE MENTIONATE MAI SUS, DATA COMPLETARII SI SEMNATURA.
10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara în interiorul si/sau în afara lacasurtilor de cult doar pentru persoanelel cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 si al art.71 alin (2) din Legea nr.66/2020;
11. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lacasurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (numarul ce include si persoanele care oficiaza slujba religioasa);
12. Se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lacasului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lacasului de cult;
13. Se pot oficia evenimentele de stare civila cu prezenta a maximum 10 persoane în interiorul cladirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protectie sanitara
Art.5 În zona carantinata se instituie urmatoarele masuri obligatorii pentru persoanele care se afla în tranzit:
1. SE PERMITE TRANZITAREA LOCALITATII CARANTINATE DE CATRE PERSOANELE CARE NU AU DOMICILIUL PE RAZA ACESTUIA, FIIND INTERZISA OPRIREA ÎN LOCALITATE;
Art. 6 În zona carantinata SE INTERZIC URMATOARELE ACTIVITATI:
1. organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) în spatii închise si deschise;
2. organizarea de evenimente si/sau activitati private pentru copii în spatii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joaca sau altele asemenea;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul si exteriorul cladirilor, cu exceptia activitatilor de preparare a hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma în spatiile respective;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locatiile amplasate, cu exceptia celor care comercializeaza bilete de tip LOTO, pariuri si lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea masurilor de protectie sanitara; 5. Organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
6. organizarea si desfasurarea activitatilor de tipul spectacolelor si/sau concertelor, activitati culturale, stiintifice, artistice sau de divertisment în spatii închise sau deschise;
7. toate activitatile si competitiile sportive, individuale sau colective, care se desfasoara în spatii închise sau deschise, inclusiv în salile de fitness, cu exceptia celor profesioniste organizate de federatiile de profil.
8. organizarea pietelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor si a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusetare (incluzând, dar fara a se limita la acestea), saloanelor de coafura, frizerii, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, etc.
Art. 7 (1) Se limiteaza programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare în intervalul orar 22,00-6,00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant care pot avea program non-stop.
(2) Se limiteaza numarul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distantare fizica.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel încât sa se asigure 8 mp/persoana, cu respectarea normelor de distantare.
(4) Operatorii economici au obligatia de a afisa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de functionare, precum si restrictiile stabilite, inclusiv numarul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
(5) Agentii/Operatorii economici în domeniul comercializarii produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de constructii si bricolaj îsi vor suspenda temporar activitatea, pâna la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbata si duminica.
Art. 8 Operatorii economici care desfasoara activitati de transport persoane si care tranziteaza zonele carantinate vor putea efectua opriri în statiile proprii pentru urcarea sau coborârea calatorilor. Operatorii vor lua masurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât sa fie respectate masurile de distantare fizica, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului
sanatatii, emis în temeiul art. 32-37 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.9 Nu sunt permise activitatile care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor în unitatile de învatamânt, iar activitatea didactica se desfasoara exclusiv online.


CUVANT IN DESCHIDERE
Bine ați venit pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr.1 Cornetu !

Va invitam intr-o vizita virtuala in școala, in speranța ca ceea ce veti vedea va va convinge de calitatea echipei noastre. Cadre didactice, elevi si parinti suntem o echipa al carui scop comun este dezvoltarea armonioasa a personalitatii fiecarui copil.
Scoala este un mediu educational care-si propune sa ofere sanse egale tuturor elevilor prin dezvoltarea armonioasa a personalitatii lor, in functie de nevoile individuale.


scoala

CONTACT
  • Adresa: Şos. Alexandriei, nr. 179
  • Localitatea: Cornetu
  • Judet: Ilfov
  • Tara: Romania
  • Cod postal: 077070
  • Telefon: 0374 641 000
  • URL: http://www.scoalacornetu.ro
    In cazul unei situatii de urgenta apelati numarul unic 112